GIấY PHéP HOạT độNG PAGCOR TạI PHILIPPINES

Giấy phép hoạt động PAGCOR tại philippines

Chỉ mới được thành lập thời gian chưa lâu, nên Fi88 chưa giành được thương vụ tài trợ cho đội bóng hay câu lạc bộ nào đáng chú ý.Đó là một nhược điểm cần khắc phục, khi điều này làm hạn chế mức độ phổ biến của họ trong cộng đồng game thủ, cũng như người y

read more